۲ اسفند, ۱۳۹۵

تغذیه در بیماران ارتودنسی

رعایت دستورات غذایی زیر را برای حصول بهترین نتیجه در درمان ارتودنسی ثابت پیشنهاد می شود : دستگاهی که بر روی دندانها قرار گرفته است کاملآ ثابت […]