۲۶ اسفند, ۱۳۹۵

اورژانسهای حین درمان ارتودنسی ثابت

اگرچه اورژانسهای واقعی در ارتودنسی بسیار نادر هستند ولی در طی دوره درمانی ممکن است شما با براکتهای لق شده یا شکسته مواجه شوید یا امکان […]