۲ اسفند, ۱۳۹۵

روزهای نخست درمان ارتودنسی ثابت

احساس وجود جسم خارجی در دهان در آغاز درمان ارتودنسی ثابت ممکن است بیمار دائما احساس کند این که چیزی به دندانهایش چسبیده است و کمی […]