۶ اسفند, ۱۳۹۵

ارتودنسی و جراحی فک

ارتودنسی و جراحی فک در برخی بیماران، درمان ارتودنسی ثابت به تنهایی مشکلات فکی را برطرف نخواهد کرد و به ناچار علاوه بر ارتودنسی نیاز به […]