۱۹ خرداد, ۱۳۹۶

ملاحظات دندانپزشکی در دوره بارداری

ملاحضات دندانپزشکی در دوره بارداری بسیار مهم است. در دوره بارداری (بویژه در سه ماهه سوم) تغییرات هورمونی باعث افزایش التهاب لثه خواهد شد. افزایش التهاب […]