درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

دختر خانم نوجوانی به علت بی نظمی دندانی و انحراف قوس دندانی بالا به سمت راست برای درمان ارتودنسی مراجعه کرده بودند.
ایشان با ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

همکاری خوب و مستمر این مراجعه کننده عزیزمون در رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم و حیاتی بود.
خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین فکین) را مشخص کرده است.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دنداندندان های فک بالا و پایین، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواریدندان های فک بالا و پایین از سمت راست، قبل و بعد ارتودنسی

دندان های فک بالا و پایین از سمت چپ، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button