درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان.

دختر خانم نوجوانی به علت بی نظمی دندانی و انحراف قوس دندانی بالا به سمت راست برای درمان ارتودنسی مراجعه کرده بودند.
ایشان با ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند.

تراز دندان های فک بالا و پایین قبل و بعد ارتودنسی

همکاری خوب و مستمر این مراجعه کننده عزیزمون در رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم و حیاتی بود.
خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین فکین) را مشخص کرده است.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

دندان های فک پایین قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواریدندان های فک بالا و پایین، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواریدندان های فک بالا و پایین از سمت راست، قبل و بعد ارتودنسی

دندان های فک بالا و پایین از سمت چپ، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.