درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی_ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

 

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی یک‌دندان شیری باقیمانده در فک پایین (فلش سیاه رنگ) به ناچار کشیده شد. دندان دائمی جایگزین آن غایب است و در نهایت باید دندان کاشته (ایمپلنت) گردد.
فضای بین دندان های پیشین با فک بالا با ارتودنسی بسته شد.
برای دوره نگهداری ارتودنسی از پلاک نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد هرچند در آینده باید با نگهدارنده ثابت در فک بالا جایگزین شود.
برای ثبات بیشتر درمان، به بیمار پیشنهاد شد تا بر روی پرده متصل کننده لب بالا به فک بالا، جراحی کوچکی انجام دهد. (فلش سفیدرنگ)

ارتودنسی_ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی یک‌دندان شیری باقیمانده در فک پایین (فلش سیاه رنگ) به ناچار کشیده شد. دندان دائمی جایگزین آن غایب است و در نهایت باید دندان کاشته (ایمپلنت) گردد. فضای بین دندان های پیشین با فک بالا با ارتودنسی بسته شد. برای دوره نگهداری ارتودنسی از پلاک نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد هرچند در آینده باید با نگهدارنده ثابت در فک بالا جایگزین شود. برای ثبات بیشتر درمان، به بیمار پیشنهاد شد تا بر روی پرده متصل کننده لب بالا به فک بالا، جراحی کوچکی انجام دهد. (فلش سفیدرنگ)

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button