درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.
دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.
با توجه به ارتفاع تاج متفاوت دندان های پیشین فک بالا ، باید لبه دندان شماره ۱ سمت چپ با ترمیم همرنگ دندان اصلاح گردد.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.