درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار  دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.