درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی. در این ‌مورد یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد.
سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند.در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)
در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.
برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از گهدارنده ثابت یا دائمی (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button