درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان


درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان.
این مراجعه کننده، دختر خانم نوجوانی بودند که علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک پایین) و فضای بین دندانی با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند و از خطر جراحی فک در سنین بالاتر نجات پیدا کردند.
با همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب حاصل شد. خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین) فکین را مشخص کرده اند. فلش های سیاه رنگ بهبود رابطه فکی را به خوبی نشان می دهند.
برای  دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از  نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button