مزایای روحی-روانی ارتودنسی

برهمن سبزواری 20 دی، 1397

بیمار پس از درمان ارتودنسی ، از مزایای روحی-روانی ارتودنسی بهره‌مند خواهد شد.

یکی از مهمترین این مزایا، افزایش اعتماد به نفس در مراودات اجتماعی و حرفه ای است.

این مساله با داشتن یک لبخند زیبا ، سالم و ماندگار در زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه‌‌ای حاصل می گردد.

پس از این ، فرد با اعتماد به نفس بسیار بیشتری صحبت می‌کند و می‌خندد.

بسیاری از افراد که مشکلاتی در دندان های جلویی خود دارند از خندیدن امتناع می کنند یا هنگام لبخند دست خود را جلوی دهان خود می گیرند.

با درمان ارتودنسی ثابت این مشکلات به راحتی برطرف خواهد شد.

و بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط تعاملات اجتماعی فرد رخ می رهد.

منبع: انجمن ارتودنتیست های ایران

برهمن سبزواری