غیبت دندان و درمان ارتودنسی

غیبت دندان یعنی یک یا چند دندان دایمی که به طور طبیعی باید در دهان باشند، غایب هستند.

این مشکل می تواند مادرزادی باشد. یعنی جوانه دندان دایمی در فک ، از دوره جنینی وجود ندارد.

شایع ترین دندانها با غیبت مادرزادی ، دندان های پیشین کناری فک بالا و دومین آسیاهای کوچک در فک پایین هستند.

فقدان دندان دایمی همچنین می تواند اکتسابی باشد.

یعنی دندان در اثر عواملی مانند پوسیدگی دندان ، ضربه یا کشیدن  از دست رفته باشد.

غیبت دندان می تواند منجر به هم ریختن نظم دندان ها و از بین رفتن زیبایی لبخند شود.

در این شرایط باید درمان ارتودنسی ثابت انجام شود.

با توجه به شرایط فکی بیمار و میزان بی نظمی دندان ها ممکن است فضای دندان غایب با ارتودنسی بسته شود. در غیر این صورت ، باید فضای دندان غایب باز شود تا امکان کاشتن دندان (ایمپلنت) یا کاربرد پروتز دندانی فراهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button