نمونه درمان ارتودنسی دکتر برهمن سبزواری

در این قسمت، تصاویر قبل و بعد ارتودنسی برخی از مراجعین محترم کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر برهمن سبزواری به نمایش گذاشته شده است.در هر مورد سعی شده است تا توضیحات کافی درباره نوع درمان ارتودنسی، کشیدن یا نکشیدن دندان، انجام جراحی فک یا درمان های اصلاح رشد فکی (در صورت لزوم) و نوع درمان ارتودنسی نگهدارنده (پس از اتمام درمان ارتودنسی ثابت) داده شود‌.تصاویر رنگی (فوتوگرافی) از نماهای مختلف، شامل تصاویر داخل دهانی و تصاویر خارج دهانی (نماهای صورت) بر اساس استانداردهای ارتودنسی بین المللی و موازین علمی تهیه شده است تا تغییرات در طی درمان ارتودنسی به بهترین وجه نمایان گردد. بسته به مورد ممکن است در هر بیمار از تصاویر خاصی استفاده گردد و لزوما زاویه دوربین و تعداد تصاویر در موارد مختلف، یکسان نیستند.

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

این خانم به علت بی نظمی دندان ها مراجعه کرده بودند و درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین برای ایشان انجام شد. در طی درمان ارتودنسی، هیچ دندان دائمی کشیده نشد و در نهایت دندان های هر دو فک مرتب و ردیف شده و تماس خوبی بین دندان های فک بالا با دندان های فک پایین برقرار گردید. در پایان درمان خط وسط فک بالا بر خط وسط فک پایین منطبق شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده ثابت ارتودنسی، در پشت دندان های فک بالا و پایین استفاده گردید. نگهدارنده های ثابت یا دائمی، سیم هایی هستند که در پشت دندان های پیشین فک بالا و فک پایین توسط مواد ترمیمی همرنگ چسبانده می شوند و باید به صورت دایمی و همیشگی باقی بمانند تا بی نظمی دندان ها برگشت نکند (سیم کشی دندان).
❇️این نگهدارنده ها در حین صحبت یا خندیدن و … دیده نمی شوند و باعث خرابی یا پوسیدگی دندان ها نخواهند شد‌.

ارتودنسی ثابت برای خانم
ارتودنسی ثابت
ارتودنسی برای خانم5
ارتودنسی برای خانم4
ارتودنسی برای خانم3
ارتودنسی برای خانم6

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های ثابت دائمی ( به شکل سیم در پشت دندان ها ) استفاده شد.در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق ، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فکبا یکدیگر مطلوب نخواهد بودو فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود. بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک ،اصرار و پافشاری نکنید.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان دائمی

در این خانم جوان ، یکی از دندان های پیشین فک پایین به علت مشکلات ریشه قابل نگهداری نبود و به ناچار کشیده شد. سه دندان پیشین باقی ماندهبا ترمیم کامپوزیت بازسازی شده و عرض آنها بیشتر شد .در فک بالا دو دندان آسیای کوچک کشیده شدند (دندان های کشیده شده با علامت× نشان داده شده اند.) . درپایان درمان دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفته اندبطوری که خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشینوسطی فک پایین عبور می کند.

عکس قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان دائمی

در این بیمار دوعدد از دندان های آسیای کوچک فک بالا در دو طرف کشیده شده اند که یکی رویش یافته و دیگری در استخوان فک بالا نهفته بود .(دندان دائمی کشیده شده با علامت × و محل دندان نهفته جراحبی شده با علامت | نشان داده شده است.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا و فک پایین از نگهدارنده متحرک شفاف استفاده شد.

ارتودنسی دندان قبل و بعد

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا و بدون کشیدن دندان در فک پایین

چهره و لبخند زیبای این دختر خانم نوجوان پس از پایان درمان سرشار از اعتماد به نفس است.دندان های کشیده شده با علامت ×مشخص شده است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد..

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین

قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مورد با وجود بی نظمی دندانی در جلوی فک پایین و مرتب بودن نسبی دندان های فک بالا، ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد. در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله  این مورد، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود. بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

ارتودنسی دندان قبل و بعد

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن یک دندان جلویی یا پیشین فک پایین

قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی ثابت فکین با کشیدن یک دندان پیشین فک پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این دختر خانم نوجوان علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک پایین) و فضای بین دندانی، با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند و از خطر جراحی فک در سنین بالاتر نجات پیدا کردند. با همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب حاصل شد. خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین) فکین را مشخص کرده اند. فلش های سیاه رنگ بهبود رابطه فکی را به خوبی نشان می دهند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

عکس قبل و بعد ارتودنسی
قبل و بعد ارتودنسی3
قبل و بعد ارتودنسی5
2قبل و بعد ارتودنسی
قبل و بعد ارتودنسی4
قبل و بعد ارتودنسی6

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

درمان ارتودنسی این دختر خانم نوجوان، شامل ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی بود. دندان های نامنظم در هر دو فک ردیف و مرتب شدند و حاصل آن ، لبخند زیبای ایشان در پایان درمان بود‌. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی (پلاک های ارتودنسی) در فک بالا و پایین استفاده گردید.

عکس ارتودنسی دندان قبل و بعد
قبل و بعد ارتودنسی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

در این دختر خانم نوجوان، درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد. دندان های شیری باقیمانده، در ابتدای درمان‌ کشیده شدند. در پایان درمان دندان های هر دو فک ردیف شده و تماس مطلوبی بین دندان های فک بالا با دندان های فک پایین برقرار گردید. خط وسط فک بالا و پایین هم بر هم منطبق است. لبخند زیبای ایشان در پایان درمان، نشانه درمان ارتودنسی ایده آل و موفقیت آمیز است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در دو فک از نگهدارنده متحرک ارتودنسی (پلاک ارتودنسی) استفاده شد. پیشنهاد گردید که در بلند مدت از نگهدارنده های ثابت ارتودنسی استفاده کنند.

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن 1 دندان پیشین فک پایین و 2 دندان آسیای کوچک فک بالا

در این خانم جوان که دچار مشکل بیرون زدگی فک بالا، دندان های نامنظم در دو فک و قوس فکی مثلثی شکل بود، درمان ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن یک دندان پیشین فک پایین و دو دندان آسیای کوچک فک بالا انجام شد. دندان های کشیده شده با علامت X نمایش داده شده اند‌. در نهایت دندان های هر دو فک مرتب شد و خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین میانی فک پایین عبور کرد (خطوط نقطه چین) به این ترتیب تقارن فکی و دندانی برقرار شد. قوس فکی از حالت مثلثی به گرد تبدیل شد که در لبخند زیبای ایشان مشهود است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی متحرک شفاف و در فک پایین از سیم پشت دندان ها (نگهدارنده ثابت دایمی) استفاده شد. این سیم با علامت فلش نشان داده شده است.

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن 1 دندان پیشین فک پایین و 2 دندان آسیای کوچک فک بالا

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیا کوچک فک بالا و پایین و یک نیش نهفته

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین و یک دندان نیش نهفته در سقف دهان که به علت موقعیت آن، شانسی برای بیرون آوردن با ارتودنسی نداشت. نهفتگی دندان نیش منجر به انحراف شدید خط وسط شده بود. این انحراف توسط درمان ارتودنسی ثابت اصلاح شد. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان دایمی

در این‌ خانم جوان ، یکی از دندانهای پیشین فک پایین به علت مشکلات ریشه قابل نگهداری نبود و به ناچار کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده با ترمیم کامپوزیت بازسازی شده و عرض آنها بیشتر شد. در فک بالا دو دندان آسیای کوچک کشیده شدند. (دندانهای کشیده شده با علامت X نشان داده شده اند.) در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفته اند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین وسطی فک پایین عبور می کند. برای درمان نگهدارنده ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده ثابت و دایمی (به شکل سیم در پشت دندان ها) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. به اصلاح خط وسط فکین (میدلاین) طی درمان ارتودنسی توجه کنید. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک در هر دو فک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین در یک خانم میانسال. با وجود به سن بیمار ، درمان بیش از ۲ سال طول کشید. برای تماس بهتر بین دندان های پیشین فک پایین و کاهش فضاهای سیاه رنگ بین دندان ها ، سطوح بین دندانی با سنباده مختصری اصلاح شد. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این دختر خانم نوجوان تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.این درمان، لبخند زیبایی برای ایشان به ارمغان آورد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این دختر خانم نوجوان تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.این درمان، لبخند زیبایی برای ایشان به ارمغان آورد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این دختر خانم نوجوان تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان قرار گرفتند. دندان هایی که نامرتب بودند مرتب شدند و خط وسط فک بالا و خط وسط فک پایین اصلاح شدند.بطوری که میدلاین (خط وسط) دو فک در نهایت بر هم منطبق گردیدند.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین در یک دختر خانم نوجوان بدون کشیدن دندان دائمی. درمان در دوره دندانی مختلط (حضور همزمان دندان های شیری و دایمی) شروع شد و در اوایل دوره دندانی دائمی یعنی حدود ۱۲ سال به پایان رسید.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در یک پسر جوان با انحراف و عدم تقارن شدید قوس دندانی فک بالا و پایین.درمان بدون جراحی فک یا کشیدن دندان به پایان رسید.برای دوره نگهداری ارتودنسی از نگهدارنده متحرک شفاف در دو فک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این چی میتونه باشه ؟!

 عکسd که در آن کوله سربازی است مربوط به یکی از مراجعین عزیزمون که از درگز مراجعه می کنند و الان مشغول خدمت سربازی در سیستان و بلوچستان هستند‌.(زمانی که من سرباز بودم به جای کوله، یک “کیسه انفرادی” بهمون می دادند که لاغرتر و نحیف تر ! از این کوله بود)

تصویر داخل دهانی فک بالا :در مورد ایشان از پیچ سقف دهان (هایرکس) برای افزایش عرض فک بالا و اصلاح شکل مثلثی قوس دندانی فک بالا و تا حدی تامین فضا استفاده شد‌.همانطور که مشاهده می شود بهبود قابل ملاحظه ای ظرف چند ماه رخ داده است.۴ دندان شیری باقیمانده و ۲ دندان دایمی در فک بالا کشیده شد.دندان های شیری کشیده شده با علامت X سیاه رنگ و دندان های دایمی کشیده شده با علامت X قرمز رنگ نشان داده شده اند.

برای عقب بردن دندان های نیش فک بالا و ایحاد فضای برای دندان های روییده در کام بیمار، از فنرهای مخصوص نیکل – تیتانیوم بهره بردیم.فضای ایجاد شده در جلوی فک بالا و خط وسط فک هنوز متقارن نیستند که ظرف ماه های آینده با ادامه درمان، متقارن خواهند شد و دندان های دیگر هم در قوس دندانی ردیف می گردند.

این چی میتونه باشه

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این مراجعه کننده گرامی مرد جوانی بودند که تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط (میدلاین) فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

این مراجعه کننده گرامی مرد جوانی بودند که تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط (میدلاین) فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا

در این دختر خانم جوان که یکی از شهرهای استان خراسان ، برای درمان مراجعه می کردند درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا انجام شد.در فک پایین دندانی کشیده نشد.

دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) در هر دو فک استفاده شد.پیشنهاد می شود در آینده از نگهدارنده ثابت در پشت دندان های پیشین فک پایین استفاده گردد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی

در این دخترخانم نوجوان بی نظمی دندان های فک بالا و پایین بدون نیاز به کشیدن دندان برطرف گردید.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی ، از نگهدارنده شفاف متحرک استفاده شد. بهتر است این نگهدارنده ها حداقل 2 سال و تا تعیین تکلیف دندان های عقل استفاده شوند.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون نیاز به کشیدن دندان دایمی
درمان ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

مشکل نامرتبی دندان های این مراجعه کننده عزیز، بدون کشیدن دندان دائمی برطرف گردید.👈محل دندان از بین رفته فک پایین که با علامت I مشخص شده است برای ایمپلنت (کاشتن دندان) حفظ شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک پایین از نگهدارنده ثابت (فلش سیاه رنگ) و در فک بالا از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی دو مرحله ای در فک بالا و پایین

ارتودنسی 2 مرحله ای :

مرحله اول : کاربرد دستگاه ارتودنسی متحرک (خارج دهانی) موسوم به “هدگیر” برای حل مشکل بیرون زدگی فک بالا

مرحله دوم : انجام ارتودنسی ثابت برای برطرف کردن بی نظمی های دندانیدرمان ایشان که یکی از بهترین مراجعه کنندگان مطب ما بودند در سن پایین تر آغاز شد. به دلیل همکاری بسیار دقیق این نوجوان عزیز توانستیم مشکل بزرگی یا بیرون زدگی فک بالا را با کمک هدگیر برطرف کنیم.در مرحله بعدی ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی دو مرحله ای در فک بالا و پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این دختر خانم نوجوان و پرانرژی تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان قرار گرفتند.دندان هایی که نامرتب بودند مرتب شدند و خط وسط فک بالا و خط وسط فک پایین اصلاح شدند. بطوری که میدلاین (خط وسط) دو فک در نهایت بر هم منطبق گردیدند.قطعات لاستیکی آبی رنگی که در بین دندان های عقبی قرار گرفته اند موسوم به “جداکننده” یا “سپراتور” هستند که در برخی موارد، قبل از قراردادن دستگاه ارتودنسی ثابت بین دندان ها قرار داده می شوند.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

در این پسر نوجوان، درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد.دندان هایی که نامنظم بودند مرتب شدند و خط وسط (میدلاین) فک بالا بر میدلاین فک پایین در نهایت منطبق گردید

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این پسر نوجوان ، مشکل بی نظمی دندانی بدون کشیدن دندان دائمی برطرف گردید.طول مدت درمان حدود ۱.۵ سال بود.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان.

درمان بی نظمی دندان ها بدون کشیدن دندان دائمی

این مراجعه کننده عزیزمون دختر خانم نوجوانیبودند که مشکل بی نظمی دندانی ایشان بدون کشیدن دندان دایمی برطرف گردید..

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. هرچند به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.همکاری شما در موفقیت درمان ارتودنسی بسیار مهم است.

درمان بی نظمی دندان ها بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت با کشیدن 4 دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و فک پایین

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن 4 دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۲ دندان دائمی در فک بالا

در فک پایین دندانی کشیده نشد. در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا با خط وسط فک پایین هماهنگ شد. طول مدت درمان ارتودنسی ثابت حدود ۲ سال بود. . برای دوره #نگهداریارتودنسی در فکبالا و پایین از پلاکارتودنسی شفاف استفاده شد.

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و رفع بی نظمی دندان ها

این مراجعه کننده مطب ما پسر نوجوانی بودند که مشکل بی نظمی دندانی ایشان بدون کشیدن دندان دایمی برطرف گردید. طی درمان، فضای کافی برای رویش دندان های دائمی رویش نیافته هم تامین گردید. بهبود رابطه عمودی و افقی دندان ها پس از درمان ارتودنسی مشهود است.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. پیشنهاد شد که در بلند مدت، از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان ارتودنسی استفاده شود

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان دائمی
ثبات درمان ارتودنسی
درمان ارتودنسی با نگهدارنده متحرک
ارتودنسی بدون کشیدن دندان دائمی
نگهدارنده متحرک
ارتودنسی با نگهدارنده متحرک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهاردندان

در صورتی که یکی از دلایل بی نظمی دندانی شما ناشی از وجود دندان های مزاحم باشد و فضای استاندارد برای جای گیری مناسب سایر دندان ها را مختل کرده باشد، به ناچار باید آنها را کشید تا بتوان بوسیله درمان های ارتودنسی به سراغ مرتب کردن دندان ها رفت.در این مراجعه کننده عزیز چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین کشیده شد و با روش ارتودنسی ثابت بی نظمی های دندان ها بر طرف گردید.برای دوره نگهدارنده ارتودنسی هم از نگهدارنده متحرک استفاده شد.در تصاویر، دندان های کشیده شده با حرف X مشخص شده اند.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهاردندان
ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان
نگهداره ارتودنسی
درمان های ارتودنسی
نگهدارنده متحرک
نگهدارنده متحرک ارتودنسی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

گاها امکان دارد در بی نظمی دندان های افراد، فشار دندان های پنهان تاثیر گذار باشد و فضای استاندارد بین دندان ها را کم کرده و با فشار به آنها، این بی نظمی را به وجود آورند. در این مراجعه کننده عزیز، سه دندان آسیای کوچک از فک بالا و پایین کشیده شد و سپس درمان ارتودنسی ثابت صورت گرفت. در این فرد، برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی ، از نگهدارنده متحرک استفاده شد.دندان های کشیده شده در تصاویر با علامت X مشخص شده اند.

درمان ارتودنسی ثابت
نگهداری ارتودنسی
نگهدارنده متحرک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان
نگهداری درمان ارتودنسی
دوره نگهداری درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی ثابت دو فک و مرتب شدن دندان ها

مشکلات بی نظمی دندان در افراد ممکن است همراه با مشکلات فکی همراه باشد که لازم است برطرف گردند. در این دختر نوجوان با وجود مشکل فکی(جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین) ، درمان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و علاوه بر مرتب شدن دندانها ، مشکل فکی نیز برطرف گردید

درمان ارتودنسی ثابت دو فک و مرتب شدن دندان ها
ارتودنسی ثابت
درمان ارتودنسی ثابت دو فک
درمان ارتودنسی ثابت
ارتودنسی ثابت دو فک
مرتب شدن دندان ها

ارتودنسی ثابت دو فک و تامین فضا برای کاشت دندان (ایمپلنت)

گاها برای درمان بی نظمی دندانی از چند روش استفاده می شود. در این دختر خانم نوجوان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و همچنین فضای کافی برای کاشتن دندان در محل دندان غایب فراهم شد تا در سن ۱۸ سالگی یا بالاتر، در فضای تامین شده ایمپلنت (کاشت دندان) گذاشته شود.

ارتودنسی ثابت دو فک
ارتودنسی ثابت
ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان
ارتودنسی فک بالا

درمان ارتودونسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

یکی از روش های موثر و کارآمد در ارتودنسی، روش ارتودنسی ثابت است که با توجه به قدمت و فوایدش هم اکنون با وجود جدیدترین روش های ارتودنسی، یکی از برترین روش های درمان بی نظمی دندانی است. در این مراجعه کننده عزیز و خوش اخلاق ، درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان انجام گرفت، دندان هایی که نامرتب بودند، مرتب شدند و خط وسط دو فک بر روی هم منطبق گردید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

درمان ارتودونسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

ناهنجاری های دندانی در افراد ممکن است انواع مختلفی داشته باشد که یکی از انواع آنها وجود داشتن فضاهای نامناسب بین دندان ها است. در این خانم جوان، علت بی نظمی دندانی دقیقا همین موضوع فضاهای نامناسب و البته انحراف خط وسط فک بالا با خط وسط فک پایین بود. درمان ارتودونسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان ها انجام شد و خط وسط یا میدلاین (Midline) فک بالا و پایین هم با وجود اینکه دندانی کشیده نشد، نهایتا برروی همدیگه منطبق شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک
ارتودنسی فک
ارتودنسی دو فک
ارتودنسی ثابت دو فک
ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

گاها اتفاق می افتد برای درمان ارتودنسی در بیماران، نیاز به کشیدن دندان است اما این مراجعه کننده، دختر خانم نوجوانی بودند که مشکل بی نظمی دندانی ایشان، بدون کشیدن حتی یک دندان دائمی بر طرف گردید. در این درمان ارتودنسی هم برای فک بالا و هم فک پایین، ارتودنسی ثابت انجام گرفت.برای دوره ارتودنسی نگهدارنده، از پلاک شفاف ارتودنسی استفاده شد. با این حال به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان دندان های خود استفاده نمایند.

ارتودنسی ثابت فک بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی فک
درمان ارتودنسی ثابت
ارتودنسی ثابت
درمان ارتودنسی فک بالا
درمان ارتودنسی

ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورداز درمان ارتودنسی ثابت ، یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند.در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از نگهدارنده ثابت یا دایمی (به شکل سیم در پشت دندانها) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

رایج ترین نوع درمان ارتودنسی در افراد به خصوص بزرگسالان، ارتودنسی ثابت است. چرا که بیشترین تاثیر گذاری را در حرکت دندان ها دارد و در طی زمان نسبتا کوتاه تری فرد را به هدف دلخواه خود می رساند. در این خانم جوان درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی انجام شد. در ایشان یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند. در فک بالا دندانی کشیده نشد. (دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از نگهدارنده_ثابت یا دائمی (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان

ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین

این دختر خانم‌ نوجوان دچار غیبت مادرزادی یکی از دندان های پیشین فک بالا (علامت X) و فضای اضافه در بین سایر دندان های پیشین بود.دندان پیشین دیگر (علامت P) نیز بیش از حد کوچک بود که در مراحل پایانی درمان ارتودنسی توسط متخصص ترمیمی بازسازی و به شکل طبیعی درآمد.با توجه به سن مناسب ایشان، درمان ارتودنسی انجام شد و فضای کافی برای کاشت دندان (ایمپلنت) در محل دندان غایب فراهم گردید.(موقعیت ایمپلنت آینده با دایره نشان داده شده است).به دلیل انجام ایمپلنت در سن بالاتر ، محل دندان غایب توسط یک دندان مصنوعی بر روی پلاک ارتودنسی نگهدارنده پر شد تا زیبایی لبخند ایشان تا زمان ایمپلنت (۱۸ سالگی) تامین شود.(در حین تهیه عکس نهایی ، پلاک متحرک دارای دندان مصنوعی از دهان خارج شده است)همانطور که گفته شده برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک شفاف در فک‌ بالا و پایین استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین
ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین
ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین
ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین
ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین
ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

ارتودنسی در یک نوجوان دچار مشکل اسکلتی عقب بودن فک بالا مرحله اول درمان:کاربرد پیچ سقف دهان (هایرکس) و دستگاه خارج دهانی (فیس ماسک) برای تحریک رشد فک بالا به سمت جلومرحله دوم درمان:(پس از اصلاح مشکل فکی ‌‌و رویش اکثر دندان های دایمی)ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن دو دندان آسیای کوچک فک بالابرای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک شفاف در دو فک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مراجعه کننده عزیز با وجود بی نظمی دندانی و تماس نامناسب بین دندان های قوس بالا با پایین ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.در نهایت علاوه بر مرتب شدن دندان ها ، تماس دندان های قوس بالا با قوس پایین اصلاح شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این نوجوان عزیز با وجود بی نظمی دندانی و رویش نامناسب دندان های نیش فک بالا و عدم تطابق خط وسط (میدلاین) دو فک ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.در نهایت علاوه بر مرتب شدن دندان ها ، خط وسط فک بالا و پایین هم بر یکدیگر منطبق شدند.البته در بسیاری از موارد منطبق کردن خطوط وسط دو فک در صورت نکشیدن دندان می تواند بسیار سخت یا ناممکن باشد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده عزیز، فرد جوانی بودند که به علت بی نظمی دندانی در فک پایین و نیاز به کاشتن دندان در فک بالا تحت درمان ارتودنسی ثابت دو فک قرار گرفتند.بی نظمی های دندانی بر طرف شد و در فک بالا فضای کافی برای کاشتن دندان (ایمپلنت) فراهم گردید.در تصویر پایان درمان ارتودنسی، هنوز اقدام به کاشت دندان (ایمپلنت) نشده بود.(فلش های سیاه رنگ، نواحی آماده شده برای کاشت دندان را نشان می دهند.)برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های ثابت دایمی (به شکل سیم در پشت دندان ها) استفاده شد.

در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود.بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
ارتودنسی_ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده عزیزمون دختر خانم نوجوانی بودند که علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک بالا و هم پوشانی شدید دندانی) با کاربرد دستگاه ارتودنسی خارج دهانی (هدگیر گردنی) و همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب (بدون کشیدن دندان) حاصل شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. هرچند به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورد یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد.سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند.در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از گهدارنده ثابت یا دائمی (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار  دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا و بدون کشیدن دندان در ‌فک پایین. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. چهره و لبخند زیبای این دختر خانم نوجوان پس از پایان درمان ، سرشار از اعتماد به نفس است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی

یکی از دندان های نیش در فک بالا نهفته بود و به علت موقعیت نامناسب شانسی برای بیرون آمدن به کمک ارتودنسی نداشت در نتیجه با عمل جراحی خارج شد. (موقعیت نسبی این دندان با حرف I نشان داده شده است).

سه دندان آسیای کوچک دائمی (و دندان های شیری باقیمانده) کشیده شدند (حرف X).برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک (شفاف) در دو فک استفاده شد.

برای زیبایی بیشتر به این مراجعه کننده پیشنهاد شد تا از دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی برای تقارن بیشتر لبخند خود بهره ببرد.

به اصلاح عدم تقارن فک بالا و بهبود انحراف خط وسط کام توسط ارتودنسی توجه کنید.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده، دختر خانم نوجوانی بودند که علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک پایین) و فضای بین دندانی با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند و از خطر جراحی فک در سنین بالاتر نجات پیدا کردند.با همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب حاصل شد. خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین) فکین را مشخص کرده اند. فلش های سیاه رنگ بهبود رابطه فکی را به خوبی نشان می دهند.برای  دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از  نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان
درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورد یکی از دندان‌های پیشین فک پایین کشیده شد.سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند. در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف یا متحرک و در فک پایین از نگهدارنده ثابت (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۴ دندان دائمی در دو فک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.با توجه به ارتفاع تاج متفاوت دندان های پیشین فک بالا ، باید لبه دندان شماره ۱ سمت چپ با ترمیم همرنگ دندان اصلاح گردد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۴ دندان دائمی در دو فک
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین
درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی یک‌دندان شیری باقیمانده در فک پایین (فلش سیاه رنگ) به ناچار کشیده شد. دندان دائمی جایگزین آن غایب است و در نهایت باید دندان کاشته (ایمپلنت) گردد.فضای بین دندان های پیشین با فک بالا با ارتودنسی بسته شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی از پلاک نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد هرچند در آینده باید با نگهدارنده ثابت در فک بالا جایگزین شود.برای ثبات بیشتر درمان، به بیمار پیشنهاد شد تا بر روی پرده متصل کننده لب بالا به فک بالا، جراحی کوچکی انجام دهد. (فلش سفیدرنگ)

ارتودنسی_ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

دختر خانم نوجوانی به علت بی نظمی دندانی و انحراف قوس دندانی بالا به سمت راست برای درمان ارتودنسی مراجعه کرده بودند.ایشان با ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند.

همکاری خوب و مستمر این مراجعه کننده عزیزمون در رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم و حیاتی بود.خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین فکین) را مشخص کرده است.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان
دندان های فک بالا و پایین از سمت چپ، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواری
دندان های فک پایین قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواری
تراز دندان های فک بالا و پایین قبل و بعد ارتودنسی
دندان های فک بالا و پایین از سمت راست، قبل و بعد ارتودنسی
دندان های فک بالا و پایین، قبل و بعد ارتودنسی توسط دکتر سبزواری

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مورد با وجود بی نظمی دندانی در جلوی فک پایین و مرتب بودن نسبی دندان های فک بالا، ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود.بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

ارتودنسی دندان
دندان های فک بالا و پایین از سمت چپ
دندان های فک بالا
مرتب بودن نسبی دندان ها
دندان های بالا و پایین از سمت راست
دندان های فک بالا

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

یکی از دندان های فوق در فک پایین، نهفته بود که با جراحی خارج شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک (شفاف) در دو فک استفاده شد.به اصلاح موقعیت دندان های نیش بالا و لبخند زیبای این نوجوان پس از ارتودنسی دقت کنید.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین
دندان های فک بالا و پایین از سمت چپ، قبل و بعد ارتودنسی
فک پایین قبل و بعد ارتودنسی
دندان های فک بالا و پایین از نمای جلئ
دندان های فک بالا و پایین از سمت راست، قبل و بعد ارتودنسی
دندان فک بالا قبل و بعد ارتودنسی